บทสวดพระปริตร/เจริญพระพุทธมนต์

บทสวดพระปริตร/เจริญพระพุทธมนต์   ชุมนุมเทวดา สะรัช […]

บทสวด สุริยปริตตปาฐะ สุริยปริตร

บทสวด สุริยปริตตปาฐะ สุริยปริตร เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะ […]

บทสวดชุมนุมเทวดา

บทสวดชุมนุมเทวดา (ถ้าจะสวดเจ็ดตำนานใช้) สะรัชชัง สะเสนั […]

บทสวด นิธิกัณฑคาถา

นิธิกัณฑคาถา ( หันทะ มะยัง นิธิกัณฑะคาถาโย ภะณามะ เส) น […]

บทสวดคู่ พระอาการวัตตาสูตร

บทสวดคู่ พระอาการวัตตาสูตร   อาการวัตตาสูตร แบบสมบ […]