บทสวด นิธิกัณฑคาถา

นิธิกัณฑคาถา ( หันทะ มะยัง นิธิกัณฑะคาถาโย ภะณามะ เส) น […]

บทสวดคู่ พระอาการวัตตาสูตร

บทสวดคู่ พระอาการวัตตาสูตร   อาการวัตตาสูตร แบบสมบ […]

บทสวด โพชฌังคปริตร

โพชฌังคปริตร( หายจากโรคภัย สุขภาพดีรับปีใหม่) โพชฌังโค […]

บทสวด สาธยาย มหาสติปัฏฐาน ๔

บทสวด สาธยาย มหาสติปัฏฐาน ๔ (หันทะ มะยัง มะหาสะติปัฏฐาน […]

บทสวดคาถาพุทธาภิเษก

บทสวดคาถาพุทธาภิเษก นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาส […]