บทสวดชุมนุมเทวดา

บทสวดชุมนุมเทวดา (ถ้าจะสวดเจ็ดตำนานใช้) สะรัชชัง สะเสนั […]

บทสวด นิธิกัณฑคาถา

นิธิกัณฑคาถา ( หันทะ มะยัง นิธิกัณฑะคาถาโย ภะณามะ เส) น […]

บทสวด โพชฌังคปริตร

โพชฌังคปริตร( หายจากโรคภัย สุขภาพดีรับปีใหม่) โพชฌังโค […]

บทสวดคาถาพุทธาภิเษก

บทสวดคาถาพุทธาภิเษก นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาส […]

บทสวด มหาสมัยสูตร

บทสวด มหาสมัยสูตร บทขัดมหาสมยสูตร ทุลละภังทัสสะนังยัสสะ […]

บทสวด วันวิสาขบูชา

บทสวด วันวิสาขบูชา (หันทะ มะยัง วิสาขะปะณามะคาถาโย ภะณา […]