รวมบทสวดมนต์ต่างๆ

บทสวดมนต์ก่อนนอน บทสวดมนต์แผ่เมตตา บทสวดมนต์ชินบัญชร9 จบ บทสวดมนต์อิติปิโส บทสวดมนต์ประจําวัน บทสวด 9 พุทธมนต์ บทสวดมนต์ก่อนนอนแบบสั้น บทสวดมงคลจักรวาลใหญ่ บทสวดมนต์ค้าขายดี บทสวดมนต์ในศาสนาพุทธ

บทสวดคู่ พระอาการวัตตาสูตร

บทสวดคู่ พระอาการวัตตาสูตร   อาการวัตตาสูตร แบบสมบ […]

บทสวด โพชฌังคปริตร

โพชฌังคปริตร( หายจากโรคภัย สุขภาพดีรับปีใหม่) โพชฌังโค […]

บทสวด สาธยาย มหาสติปัฏฐาน ๔

บทสวด สาธยาย มหาสติปัฏฐาน ๔ (หันทะ มะยัง มะหาสะติปัฏฐาน […]

บทสวดคาถาพุทธาภิเษก

บทสวดคาถาพุทธาภิเษก นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาส […]