บทสวดคู่ พระอาการวัตตาสูตร

บทสวดคู่ พระอาการวัตตาสูตร   อาการวัตตาสูตร แบบสมบ […]

บทสวด โพชฌังคปริตร

โพชฌังคปริตร( หายจากโรคภัย สุขภาพดีรับปีใหม่) โพชฌังโค […]

บทสวด สาธยาย มหาสติปัฏฐาน ๔

บทสวด สาธยาย มหาสติปัฏฐาน ๔ (หันทะ มะยัง มะหาสะติปัฏฐาน […]

บทสวดคาถาพุทธาภิเษก

บทสวดคาถาพุทธาภิเษก นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาส […]

บทสวด มหาสมัยสูตร

บทสวด มหาสมัยสูตร บทขัดมหาสมยสูตร ทุลละภังทัสสะนังยัสสะ […]