รวมบทสวดมนต์ต่างๆ

บทสวดมนต์ก่อนนอน บทสวดมนต์แผ่เมตตา บทสวดมนต์ชินบัญชร9 จบ บทสวดมนต์อิติปิโส บทสวดมนต์ประจําวัน บทสวด 9 พุทธมนต์ บทสวดมนต์ก่อนนอนแบบสั้น บทสวดมงคลจักรวาลใหญ่ บทสวดมนต์ค้าขายดี บทสวดมนต์ในศาสนาพุทธ

บทสวดพระปริตร/เจริญพระพุทธมนต์

บทสวดพระปริตร/เจริญพระพุทธมนต์   ชุมนุมเทวดา สะรัช […]

บทสวด สุริยปริตตปาฐะ สุริยปริตร

บทสวด สุริยปริตตปาฐะ สุริยปริตร เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะ […]

บทสวดชุมนุมเทวดา

บทสวดชุมนุมเทวดา (ถ้าจะสวดเจ็ดตำนานใช้) สะรัชชัง สะเสนั […]

บทสวด นิธิกัณฑคาถา

นิธิกัณฑคาถา ( หันทะ มะยัง นิธิกัณฑะคาถาโย ภะณามะ เส) น […]